Archive for Sport – AKJ

Oddíl Sebeobrany Allkampf-Jitsu SKP České Budějovice posedmé v řadě obhájil titul Mistra republiky v Allkampf Jitsu

Závodníci SKP Č. Budějovice vybojovali deset titulů mistra ČR v AKJ

V sobotu 13. května 2018 se ve sportovní hale Stars ve Strakonicích konalo 22. Mistrovství ČR v sebeobranném systému Allkampf-Jitsu, na které se sjelo 178 závodníků z většiny škol AKJ z České republiky.

Soutěž v bojovém umění Allkampf-Jitsu se skládá ze třech disciplin – kata, randori a tameshi wari, kdy se body dosažené v jednotlivých disciplinách sčítají a konečný součet nakonec určí pořadí jednotlivců. V disciplíně Kata jsou předváděny sestavy, jež znázorňují boj proti imaginárním útočníkům a závodník je musí zacvičit co nejpřesněji. V Randori obránce provádí čtyři sebeobranné techniky, z nichž jedna je proti ozbrojenému útočníkovi a hodnotí se zde rychlost reakce obránce a také provedení sebeobranných technik. Tameshi-wari patří k tradičním prvků Allkampf-Jitsu a je divácky nejatraktivnější disciplínou. Jedná se o přerážení plastových desek, které jsou rozlišeny barevně a také se liší pevností (pro dětské kategorie žlutá, tato představuje 1,5 cm dřeva, zelená pro juniorky a juniory – 2 cm, hnědá pro ženy a muže 3 cm), hodnotí se technika přerážení a přesný zásah desky.

Samotná soutěž začala slavnostním nástupem všech účastníků, ředitel soutěže Petr Petřík, vedoucí Starkonické školy AKJ, a prezident Allkampf-Jitsu ČR Ing. Martin Matouš zde přivítali závodníky i diváky a závodníkům popřáli mnoho štěstí ve sportovním klání. Přítomné také přivítal čestný host, starosta Strakonic Mgr. Břetislav Hrdlička. Poté se sportovní halou rozezvučela Česká státní hymna.

Početné pole startujících bylo rozděleno do jednotlivých kategorií podle stáří a získaného stupně technické vyspělosti soutěžících (barevné pásky na kimonu) od dětí až po dospělé závodníky. Celé klání nastartovali nejmladší bojovníci v disciplině Randori mladších žáků. Soutěž pokračovala soubojem starších žáků, kteří již soutěží ve dvojboji – Randori a Tameshi-wari. Soutěže se zúčastnilo více jak 100 malých bojovníků a lze říci, že všichni předvedli skvělé sportovní výkony a zaslouží velikou pochvalu za to, že celý rok pod vedením svých trenérů pilně trénovali. V kategorii mladší žáci do 7. let zvítězil Viktor Schandl. V kategorii mladší žákyně do 10. let zvítězila Adéla Heřmánková a druhé místo v téže kategorii získala Tereza Natálie Strnadová. V kategorii mladší žáci do 10. let vybojoval Jan Janouch druhé místo. V kategorii starší žákyně 11 až 13 let zvítězila Ester Šimonová. V kategorii starší žáci 11 až 13 let zvítězil v silně obsazené kategorii Michal Strnad.

Odpoledne soutěž dále pokračovala soubojem juniorů, juniorek, dospělých závodníků a soutěží družstev. Zde byly k vidění vynikající sportovní výkony, a to zejména v divácky atraktivních disciplinách tameshi wari a randori. Kategorii juniorek 14 až 17 let od 6. Kyu zcela ovládli naše závodnice, když zvítězila Michaela Kuchařová, před stříbrnou Karolínou Bittovou a bronzovou Terezou Vondryskovou. V kategorii junioři 14 až 17 let od 6. Kyu zvítězil Jan Bydžovský a druhou pozici získal Ondřej Pancíř. V kategorii junioři 14 až 17 let 9. – 7. Kyu vybojoval Jan Beránek druhé místo. V kategorii muži 5.-1. Kyu do 39 let zvítězil Libor Kuchař. V kategorii muži Master 9.-6. Kyu od 40 let zvítězil Zdeněk Tůma. V kategorii muži Master 5.-1. Kyu nad 40 let zvítězil Miroslav Zeman. Všichni uvedení závodníci jsou členy  SKP České Budějovice. V kategorii muži Master 5.-1. Kyu nad 40 let vybojoval druhé místo Bronislav Němec z TJ karate Nové Hrady. V kategorii muži od 1. Dan získal druhé místo Jaroslav Horský a třetí místo obsadil Ivica Draganov, oba z SKP České Budějovice.

Vrcholem soutěže byla soutěž tříčlenných týmů, kdy se kromě synchronizovaných kata a tameshi wari soutěží v boji – embu. Zde se jedná o obranu jednoho z členů týmu proti dvěma útočníkům – dalším členům týmu. V této náročné disciplíně se hodnotí zejména reálnost a logická návaznost jednotlivých sebeobranných technik.

Mezi juniorskými týmy zvítězilo družstvo SKP České Budějovice ve složení Tereza Vondrysková, Jan Bydžovský a Ondřej Pancíř.

Díky výborným výkonům všech našich závodníků jsme zvítězili v soutěži jednotlivých bojových škol a Oddíl Sebeobrany Sportovního klubu policie České Budějovice se tak stal již po sedmé v řadě za sebou nejúspěšnější školou sebeobranného systému Allkampf – Jitsu v České republice před Školou bojových umění Most a AKJ Panthers Písek  .

Veliké díky patří všem trenérům, kteří se podíleli na přípravě našich závodníků na tuto důležitou soutěž a samozřejmě také rodičům, kteří naše závodníky podporují.

 

Martin Hermann

Popis k fotografii:

Závodníci a trenéři SKP České Budějovice dole zleva: Strnadová, Bittová, Strnad ml., Beránek, Kuchařová, Šimonová, Veselka, Schandl Š., Marek, Beránek D. horní řada zleva: Zeman, Draganov, Horský, Schandl V., Janouch, Hirsch, Vondrysková, Kuchař, Hermann, Bydžovský, Pancíř, Janouch M., Tůma a Strnad M.

Zkoušky Allkampf-jitsu 11.6.2017

Dne 11.6.2017 se konaly zkoušky na stupně technické vyspělosti v Allkampf-Jitsu v Chomutově.

1. Dan ziskali:

Jaroslav Horský, Michal Stolička, Ivica Draganov, René Friedrich, Miroslav Pudivítr z SKP České Budějovice, Tomáš Hermann z TJ Karate Nové Hrady a Martin Trnka z Tiger relax club Chomutov.

Pavel Winkler složil zkoušku na 1. Kyu a Jitka Kubečková a Filip Tauber na 9. Kyu všichni z SKP České Budějovice.

Gratulujeme všem!!!!

Mistrovství Evropy AKJ 2016

Mistrovství Evropy v Allkampf-Jitsu

2016

Soutěž podporuje Jihočeský kraj

sobota, 15. října 2016.

Sportovní hala Jihočeské univerzity, Na Sádkách 2, České Budějovice

V sobotu 15.10.2016 se ve sportovní hale Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích konalo Mistrovství Evropy v sebeobranném systému Allkampf-Jitsu. Jednalo se o mimořádnou sportovní událost, která se v Českých Budějovicích konala poprvé. Účastnilo se jí 227 závodníků z reprezentačních výběrů z 35 oddílů a škol Allkampf-Jitsu, ale také Jiu Jitsu, Karate a Taekwon Do, ze Spolkové republiky Německo, Polska, Rakouska, Ukrajiny, Makedonie a také z většiny klubů Allkampf-Jitsu z České republiky. Šampionát pořádal Sportovní klub policie České Budějovice pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a byl součástí kampaně „Jižní Čechy olympijské“.

Allkampf-Jitsu je moderní bojové umění využívající propracované asijské techniky boje, které vytvořil koncem 60. let minulého století v Německu pan Jakob Beck. Je to sebeobranný systém, který využívá údery, kopy, úhyby těla, házení a páčení, boj ve stoje a na zemi k odražení jakéhokoliv útoku za účelem ochránění zdraví nebo majetku obránce. Lze jej zařadit do rodiny novodobých evropských škol Ju Jitsu, které vznikaly v polovině minulého století. Allkampf-Jitsu se oproti jiným školám Ju Jutsu ale přizpůsobuje potřebám sebeobrany dnešní doby, a to jak v profesní, tak veřejné sféře.
Soutěžilo se ve třech disciplinách – kata, randori a tameshi wari, kdy se body dosažené v jednotlivých disciplinách sčítají a konečný součet nakonec určí pořadí jednotlivců. V disciplině kata jsou předváděny sestavy, jež znázorňují boj proti imaginárním útočníkům a závodník je musí zacvičit co nejpřesněji. V randori obránce provádí čtyři sebeobranné techniky, z nichž jedna je proti ozbrojenému útočníkovi a hodnotí se zde rychlost reakce obránce a také provedení sebeobranných technik. Tameshi wari patří k tradičním prvků Allkampf-Jitsu a je divácky velice atraktivní disciplínou. Jedná se o přerážení plastových desek, které jsou rozlišeny barevně a také se liší pevností (pro dětské kategorie žlutá, tato představuje 1,5 cm dřeva, zelená pro juniorky – 2 cm, hnědá pro juniory a ženy a nejtěžší černá 3 cm), hodnotí se zde technika přerážení a přesný zásah desky. Vrcholem soutěže je pak soutěž tříčlenných týmů, kdy se kromě synchronizovaných kata a tameshi wari soutěží v boji – embu. Zde se jedná o obranu jednoho z členů týmu proti dvěma útočníkům – dalším členům týmu. V této náročné disciplíně se hodnotí zejména reálnost a logická návaznost jednotlivých sebeobranných technik. Početné pole startujících bylo rozděleno do jednotlivých kategorií podle stáří a získaného stupně technické vyspělosti soutěžících (barevné pásky na kimonu) od dětí až po dospělé závodníky.

Samotná soutěž začala slavnostním nástupem všech účastníků, ředitel soutěže Martin Hermann zde přivítal závodníky i diváky a závodníkům popřál mnoho štěstí ve sportovním klání, dále pak promluvili čestní hosté: předseda SKP Č. Budějovice Ing. Jiří Fencl, viceprezident European Budo Center a zástupce mistra Jakoba Becka Wielfried Schlichting, prezident Deutsche Allkampf Union Frietz Kosak a prezident Allkampf-Jitsu ČR a hlavní rozhodčí soutěže Ing. Martin Matouš. Poté se sportovní halou rozezvučel nádherný hlas operní pěvkyně Petry Kubíkové, která zazpívala Českou státní hymnu a v němčině hymnu Evropské unie. Celé klání nastartovali kategorie mladších žáků a starších žáků, kteří závodí rovněž pouze v disciplině randori a dále pokračovalo soutěží starších žáků, kteří již soutěží ve dvojboji – randori a tameshi wari. Odpoledne pak soutěžili junioři a juniorky a dospělí závodníci. Divácky nejatraktivnější disciplínou byla soutěž týmů, které se zúčastnilo celkem 18 týmů ze všech zúčastněných škol. Všichni závodníci včetně 150 dětí předvedli skvělé sportovní výkony a zaslouží velikou pochvalu za to, že celý rok pod vedením svých trenérů pilně trénovali.

V celkovém hodnocení zvítězila česká reprezentace před reprezentací Německa a Makedonie.

Úspěchy našich nejlepších závodníků:

1.místo a titul Mistra Evropy v Alllakmpf-Jitsu vybojovali:

Jakub Veselka v kategorii Mladší žáci (7-10 let) od 6. Kyu, SKP Č. Budějovice
Michaela Kuchařová v kategorii Starší žákyně (11-13 let) od 6. Kyu SKP Č. Budějovice oddíl ZŠ T. Sviny
Karolína Bittová v kategorii Starší žákyně (11-13 let) 8.-7. Kyu SKP Č. Budějovice
Jan Bydžovský v kategorii Starší žáci (11-13 let) od 6. Kyu SKP Č. Budějovice
Libor Kuchař v kategorii Junioři (14-17 let) od 6. Kyu SKP Č. Budějovice oddíl ZŠ T. Sviny
Alice Anderlová v kategorii Juniorky (14-17 let) od 6. Kyu, Karate Boršov nad Vltavou
Blanka Bušková v kategorii Juniorky (14-17 let) 8.-7. Kyu, SKP Č. Budějovice oddíl ZŠ T. Sviny
Pavel Winkler v kategorii muži (+18 let) 5.-1. Kyu SKP Č. Budějovice
Družstvo E2 – junioři SKP Č. Budějovice oddíl Trhové Sviny Michaela a Libor Kuchařovi a Barbora Neubauerová
Družstvo E3 – žáci SKP Č. Budějovice – Andrea Krebsová, Michal Strnad a Jakub Veselka

2. místo získali:

Ondřej Pancíř v kategorii Starší žáci 8.- 7 . Kyu, SKP Č. Budějovice oddíl ZŠ T. Sviny
Andrea Krebsová v kategorii Starší žákyně (11-13 let) od 6. Kyu SKP Č. Budějovice
Michal Strnad v kategorii Starší žáci (11-13 let) od 6. Kyu SKP Č. Budějovice
Jaroslav Horský v kategorii muži (+18 let) 5.-1. Kyu SKP Č. Budějovice
Miroslav Zeman v kategorii muži (+40 let) 5.-1.. Kyu SKP Č. Budějovice
Michal Strnad v kategorii muži (+40 let) od 1. Dan, SKP Č. Budějovice
Jana Klacková v kategorii ženy (+18 let) 8.- 7 . Kyu, SKP Č. Budějovice
Družstvo E3 – žáci SKP Č. Budějovice Markéta a Ladislav Doubkovi a Stanislav Svoboda

3.místo obsadili:

Markéta Doubková v kategorii Starší žákyně (11-13 let) 8.-7. Kyu, SKP Č. Budějovice
Barbora Neubauerová v kategorii Juniorky (14-17 let) od 6. Kyu, SKP Č. Budějovice
Bronislav Němec v kategorii muži (+40 let) 8.-7. Kyu, Karate Nové Hrady
Matěj Šípek v kategorii muži (+18 let) 8.-7. Kyu, SKP Č. Budějovice
Družstvo E2 junioři SKP Č.Budějovice oddíl Trhové Sviny Blanka Bušková, Ondřej Pancíř a Pavel Pour

Veliké díky patří všem sponzorům, kteří poskytli finanční, nebo materiální pomoc, bez které by nebylo možné tuto velkou sportovní událost v Českých Budějovicích zorganizovat. Touto cestou bychom Vám chtěli poděkovat.

Ing. Martin Hermann
předseda oddílu Sebeobrana AKJ
Sportovní klub policie České Budějovice

Závodníci SKP Č. Budějovice potřetí zvítězili na soutěži v Německu

Druhou polovinu soutěžní sezony sebeobranného systému Allkampf-Jitsu zahájilo Mezinárodní mistrovství Německa, které se konalo 11. října 2014 v Bavorském Untermeitingenu. Na soutěž se sjelo 120 závodníků z Rakouska, České Republiky a pořádající Spolkové republiky Německo. Českou republiku zde reprezentovaly kluby z Plzně, Mostu a Jihočeši z oddílů bojových umění z Milevska, Písku a Sportovního klubu policie z Českých Budějovic.

 

Foto2_AKJSRN2014Soutěž v bojovém umění Allkampf-Jitsu se skládá ze třech disciplin – kata, randori a tameshi wari, kdy se body dosažené v jednotlivých disciplinách sčítají a konečný součet nakonec určí pořadí jednotlivců. V disciplině kata jsou předváděny sestavy, jež znázorňují boj proti imaginárním útočníkům a závodník je musí zacvičit co nejpřesněji. V randori obránce provádí pět sebeobranných technik, z nichž jedna je proti ozbrojenému útočníkovi a hodnotí se zde rychlost reakce obránce a také provedení sebeobranných technik. Tameshi wari patří k tradičním prvků Allkampf-Jitsu a je divácky nejatraktivnější disciplinou. Jedná se o přerážení dřevěných, u dětí a juniorů plastových desek, které jsou rozlišeny barevně a také se liší pevností (pro dětské kategorie žlutá, tato představuje 1,5 cm dřeva, zelená pro juniory – 2 cm).

Pro dospělé závodníky byly připraveny dřevěné desky o rozměru 30×30 cm od tloušťky 2,5 cm pro ženy a 3 cm pro muže, hodnotí se technika přerážení a přesný zásah desky. Vrcholem soutěže je pak další disciplína – soutěž tříčlenných týmů, kdy cvičí synchronizované kata a synchronizovaně přeráží desky – tameshi wari. V této náročné disciplině se hodnotí zejména reálnost a logická návaznost jednotlivých sebeobranných technik a samozřejmě souhra všech členů týmu.

Foto1_AKJSRN2014

nahoře zleva: Friedrich,Kuchař,Horský,Hermann,Winkler,Jarolím a Draganov, dole zleva Králíček,Pudivítr M.,Kuchařová,Krebsová,Neubauerová,Vondrysková a Pudivítr

Soutěžící byli rozděleni do jednotlivých kategorií jednak podle věkových skupin (žáci, junioři a dospělí) a dále podle výše stupně technické vyspělosti v jednotlivýchbojových uměních (žákovské a mistrovské stupně technické vyspělosti). Oproti soutěžím na domácím zápasišti, kde se začíná od nejmladších závodníků s nejnižšími technickými stupni, v Německu startuje závod od nejvyššího technického stupně Dan. Závodníkům SKP České Budějovice se hned od začátku dařilo, když v kategorii muži A/S zvítězil Martin Hermann. V kategorii muži A v disciplíně kata získal 3. místo Jaroslav Horský. V kategorii muži B zvítězil Pavel Winkler. V juniorské kategorii JW1 vybojovala 2. místo Barbora Neubauerová a v kategorii junioři JM 2 obsadil 2. místo Libor Kuchař. V kategorii K2A mladší žákyně od 5. kyu zvítězila Andrea Krebsová. V kategorii K2B mladších žáků do 7. kyu nastala na vedoucí pozici patová situace, když Miroslav a Tomáš Pudivítrovi měli úplnou shodu bodů. Z rozstřelu bratrů o vítězství v této kategorii vyšel nakonec jako vítěz Miroslav a Tomáš získal 2. místo. V silně obsazené kategorii K3A starší žáci a žákyně do 7. kyu zvítězila Michaela Kuchařová. V kategorii K3A starší žáci od 6. kyu získal 3. místo v disciplíně kata Kristián Jarolím. V soutěži družstev zvítězil díky skvěle zacvičené kata a synchronizovanému přerážení tým SKP České Budějovice ve složení René Friedrich, Pavel Winkler a Jaroslav Horský. Celkově pak v soutěži klubů zvítězil Sportovní klub policie České Budějovice ziskem 117 bodů před Kampfsportschule Kinzel (101 bodů) a domácím klubem SV Untermeitingen (82 bodů). SKP Č. Budějovice se již potřetí podařilo obhájit v zahraničí prvenství mezi kluby Allkampf Jitsu.

 Martin Hermann

Předseda oddílu Sebeobrana AKJ SKP ČB

SKP potřetí v řadě obhájil titul Mistra republiky v Allkampf-jitsu

SkupinaV sobotu 17.5.2014 se v městské sportovní hale ve Strakonicích konalo 18. Mistrovství ČR v sebeobranném systému Allkampf-Jitsu, na které se sjelo 120 závodníků ze všech škol AKJ z České republiky. Pořadatelé připravili pro závodníky krásně vyzdobenou sportovní halu, ve které byly umístěny tři tatami – zápasiště, na kterých po celý den probíhaly jednotlivé discipliny soutěže.

Skupina 2Soutěž v bojovém umění Allkampf-Jitsu se skládá ze třech disciplin – kata, randori a tameshi wari, kdy se body dosažené v jednotlivých disciplinách sčítají a konečný součet nakonec určí pořadí jednotlivců. V disciplině kata jsou předváděny sestavy, jež znázorňují boj proti imaginárním útočníkům a závodník je musí zacvičit co nejpřesněji. V randori obránce provádí čtyři sebeobranné techniky, z nichž jedna je proti ozbrojenému útočníkovi a hodnotí se zde rychlost reakce obránce a také provedení sebeobranných technik. Tameshi wari patří k tradičním prvků Allkampf-Jitsu a je divácky nejatraktivnější disciplinou. Jedná se o přerážení plastových desek, které jsou rozlišeny barevně a také se liší pevností (pro dětské kategorie žlutá, tato představuje 1,5 cm dřeva, zelená pro juniorky – 2 cm, hnědá 2,5 cm pro juniory a ženy a nejtěžší černá 3 cm pro muže), hodnotí se technika přerážení a přesný zásah desky.

Samotná soutěž začala slavnostním nástupem všech účastníků, ředitel soutěže Pavel Varnuška zde přivítal závodníky i diváky a závodníkům popřál mnoho štěstí ve sportovním klání, dále pak přivítal účastníky soutěže prezident Allkampf-Jitsu ČR a hlavní rozhodčí soutěže Martin Matouš. Poté se sportovní halou rozezvučela Česká státní hymna.

poharyPočetné pole startujících bylo rozděleno do jednotlivých kategorií podle stáří a získaného stupně technické vyspělosti soutěžících (barevné pásky na kimonu) od dětí až po dospělé závodníky. Celé klání nastartoval tzv. „Turnaj bílých pásků“, ve kterém soutěžili nejmladší bojovníci v disciplině randori. Tohoto turnaje se mohou zúčastnit děti již od 5-ti let, které nemají získaný stupeň technické vyspělosti (barevný pásek na kimonu). Dále se pokračovalo soutěží mladších žáků, kteří závodí rovněž pouze v disciplině randori a starších žáků, kteří již soutěží ve dvojboji – randori a tameschi wari. Soutěže se zúčastnilo více jak 70 malých bojovníků a lze říci, že všichni předvedli skvělé sportovní výkony a zaslouží velikou pochvalu za to, že celý rok pod vedením svých trenérů pilně trénovali. V kategorii D0a zvítězil Daniel Rošek, v kategorii D0b zvítězila Nikola Rošková a v kategorii D1a obsadil třetí místo Pavel Pour všichni z SKP ČB oddíl Trhové Sviny. V kategorii chlapci D2 vybojoval druhé místo Jan Janouch a třetí místo obsadil Denis Čerkl oba z SKP ČB. V kategorii dívky D2b zvítězila Tereza Vondrysková a třetí místo získala Tereza Morongová obě z SKP ČB. Kategorii chlapci D3a1 zcela ovládli závodníci SKP ČB, třetí místo získal Jakub Veselka, druhé Jan Novotný a zvítězil Miroslav Pudivítr ml. V kategorii chlapci D3a2 obsadil třetí místo Kristián Jarolím. V kategorii dívky D3b zvítězila Andrea Krebsová (SKP ČB) a druhé místo vybojovala v kvalitní konkurenci Michaela Kuchařová. V juniorské kategorii JI2 zvítězil Libor Kuchař, oba sourozenci jsou z SKP ČB – oddíl T.Sviny.

AndyTWOdpoledne soutěž dále pokračovala soubojem juniorů, juniorek, dospělých závodníků a soutěží družstev. Zde byly k vidění vynikající sportovní výkony, a to zejména v divácky atraktivních disciplinách tameshi wari a randori. V kategorii junioři JI1b zvítězil Tomáš Hermann z TJ karate Nové Hrady. V kategorii juniorek JY2 zvítězila Patricie Reisnerová a v kategorii JY1 vybojovala druhé místo Barbora Neubauerová obě z SKP ČB. V kategorii Ž2 ženy získala třetí místo Markéta Rundová z SKP ČB. Kategorii muži M2 opět ovládli závodníci SKP ČB zvítězil René Friedrich před druhým Pavlem Winklerem a na třetím Jaroslavem Horským. V kategorii S1 master muži nad 34 let, zvítězil Zbyněk Vítovec z SKP ČB. Vrcholem soutěže byla soutěž tříčlenných týmů, kdy se kromě synchronizovaných kata a tameshi wari, soutěží v boji – embu. Zde se jedná o obranu jednoho z členů týmu proti dvěma útočníkům – dalším členům týmu. V této náročné disciplině se hodnotí zejména reálnost a logická návaznost jednotlivých sebeobranných technik. V soutěži družstev v kategorii E1 zvítězil tým SKP ČB ve složení René Friedrich, Pavel Winkler a Jaroslav Horský. Tento tým po náročné přípravě zvládl skvěle za hlasitého povzbuzování z řad publika všechny tři soutěžní discipliny.

TWDruzDíky výborným výkonům všech našich závodníků jsme zvítězili v soutěži jednotlivých bojových škol a Oddíl Sebeobrany Sportovního klubu policie České Budějovice se tak stal již potřetí v řadě za sebou nejúspěšnější školou sebeobranného systému Allkampf – Jitsu v České republice.

Veliké díky patří všem trenérům, kteří se podíleli na přípravě našich závodníků na tuto důležitou soutěž a samozřejmě také rodičům, kteří naše závodníky podporují. V současné době se naši závodníci připravují na otevřené Mistrovství Německa, které se bude konat na podzim v Bavorsku.

Martin Hermann

trenér SKP ČB a TJ N.Hrady

12. Mistrovství ČR v AKJ Open Fighting & hard kata 2013

Jihočeští závodníci triumfovali na prestižní soutěži.

021120139174Tento víkend se do Plzně sjelo sto šedesát soutěžících z Německa a České republiky na 12. Open Fighting a Hard kata – Mistrovství ČR v Sebeobranném systému Allkampf-Jitsu. Setkali se zde vyznavači sebeobranných systémů Allkampf-Jitsu, Jiu Jitsu, Brazilského Jiu Jitsu, ale také karate Shoto Kan, Shito Ryu, Judo, Valetudo a MMA  z celé České republiky.

Na zápasištích se soutěžilo v disciplínách sebeobranného systému Allkampf-Jitsu. V dopoledních hodinách se konala soutěž Hard kata, kde závodníci ve dvou kolechDSCF4493 předváděli povinné sestavy karate stylů Shoto Kan a  Goju Ryu, dále pak sebeobrany Allkampf-Jistu a korejského bojového umění Taekwon Do, dle jejich zaměření, kdy součet bodů určuje pořadí jednotlivců.  V žákovské kategorii do 12 let získala druhé místo Lenka Přibylová a třetí pozici v téže kategorii obsadil Kristián Jarolím (oba z SKP ČB). Další žákovské kategorii do 16 let vybojoval třetí místo Martin Peka (SKP ČB) V disciplíně kata muži do technického stupně 1.kyu zvítězil s vysokým bodovým náskokem Pavel Winkler (SKP ČB). V soutěži kata muži nad 34 let mistrovské stupně zvítězil Martin Hermann (trenér SKP ČB a TJ N. Hrady).

021120139186Odpoledne patřilo sportovnímu zápasu AKJ Fighting. Tato disciplína je zápasová forma Allkampf-Jitsu, kde proti sobě nastupují dvojice dle věkových a váhových kategorií. Zápas má tři fáze, v první soupeři používají údery a kopy, v druhé se po zachycení soupeře již používají jen podmety, stržení a hody. Ve třetí fázi se snaží bojovníci jeden druhého na zemi znehybnit. Za všechny kvalitní techniky podle pravidel AKJ ČR jsou zápasníkům přičítány body a je určeno pořadí v kategorii.

Jihočeské barvy hájil pouze jeden bojovník junior Tomáš Hermann (TJ Nové Hrady) v kategorii nad 85 kg ve které zvítězil, když ve finále porazil soupeře z AKJ Blatná.

Nyní se naši závodníci připravují na nadcházející Národní seminář, který se bude konat 23.11.2013 opět v Plzni a také na zkoušky stupňů technické vyspělosti, které jsou součástí semináře Allkampf-Jitsu ČR.

trenér Martin Hermann

ůZavodni tym SKP C.Budejovice z leva Slama,Neubaerova,Pribylova,Winkler,Jarolim,Peka,Hermann. V kateorii muzi kata nad 34 let zvitezil Martin Hermann pred Martinem Slamou z SKP C.Budejovice a Jurgenem Lohingem z Nemecka Tomas Hermann zvitezil v kategorii juniori nad 85 kg. IMAG0157 IMAG0151 IMAG0147(1)

 

Reportáž z WPFG 2013

Policisté zvítězili na WPFG 2013 v Belfastu

Čtyři medaile pro Českou republiku z karate

Zleva: Jiří Faktor, Martin Hermann a Martin Sláma

Martin Sláma

První srpnový den se nesl ve znamení oficiálního zahájení letošních Světových policejních a hasičských sportovních her. Tyto se konaly po dvanácti letech v Evropě, a to v metropoli Severního Irska v Belfastu. Na slavnostně vyzdobený a zaplněný stadion King Hall nastoupilo v průvodu sedm tisíc závodníků z více než šedesáti zemí světa, kteří se utkali v padesáti šesti sportech. Českou republiku zastupovala výprava okolo čtyřiceti policistů a hasičů, kteří soutěžili v atletice, plavání, horských a silničních kolech, karate, zápase, střelbě, ale také speciálních disciplínách jako je výběh na věž v plné hasičské výstroji. Součástí slavnostního zahájení byl také velkolepý kulturní program orientovaný na severoirskou historii. Celý slavnostní ceremoniál přenášela BBC a po celou dobu her bylo vše k vidění na velkoplošné obrazovce v centrálním parku u radnice, kde denně sledovali soutěže nejen sportovci, ale i turisté a místní obyvatelé.

Jiri Faktor zvitezil v discipline kumite

Jiří Faktor

Belfast byl na hry organizačně i prostředím výborně připraven, Severní Irsko si na této sportovní akci dalo velmi záležet. Osobně jsem se účastnil světových her počtvrté a mohu tedy srovnávat WPFG v Barceloně, Quebécu a Adelaide. Belfast byl doslova prošpikován poutači na světové hry, policisté i hasiči z různých zemí se spolu na ulici zdravili, hovořili o svých sportech a přáli si štěstí v závodech. Městem se pohybovalo tři a půl tisíce dobrovolníků – pořadatelů, kteří na sobě měli černé kalhoty, červená trička a vždy byli ochotni poradit každému účastníkovi her. Při nákupu v obchodě se prodavači ihned ptali, odkud jsme a v jakém sportu budeme závodit. Dokonce na nás mával i člověk vykloněný z okénka auta na křižovatce a vzkazoval, ať si Belfast užijeme. Byla zde velice přátelská atmosféra, jednotlivé týmy si navzájem fandily a celé závody probíhaly v duchu fair-play. To se stoprocentně potvrdilo, když naše výprava řešila po příletu do Belfastu problém, kde trénovat, protože do závodů zbývaly pouze dva dny. Štěstí nám přálo, po doporučení hotelového personálu jsme navštívili místní Fitness a klub BJJ Centaur, kde nám bylo umožněno se na závod připravit, a to zcela zdarma.

kata jednotlivci z leva Martinez, Ramirez, Hermann a Slama

Zleva: Martinez, Ramirez, Hermann a Sláma

V disciplíně karate reprezentovali ČR pouze tři policisté, a to Jiří Faktor a Martin Hermann, oba instruktoři služební přípravy Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, dále pak Martin Sláma instruktor služební přípravy Ochranné služby policie Praha. V sobotu 3. srpna se soutěžilo v disciplíně kumite – sportovní zápas dvojic dle pravidel Světové federace karate. V tomto zápase se podařilo zvítězit Jiřímu Faktorovi v kategorii master (nad 50 let) do 85 kg před reprezentanty Australie a Švédska, který vybojoval první zlatou pro naše barvy.

obr51fd3f6169862

Jiří Faktor

V neděli pokračovala soutěž kumite týmů a kata – sestavy úderů, kopů a krytů proti imaginárnímu útočníkovi. V této disciplíně se velice přísně hodnotí technické provedení, nasazení a samozřejmě přesnost technik v jednotlivých kata. Bylo zde vidět několik stylů karate ( Shotokan, GojuRyu, WadoRyu,ShitoRyu aj.). V disciplíně kata jednotlivci nad 30 let soutěžilo sedmnáct závodníků z osmi států. Martin Sláma musel podstoupit z předkola, kde  porazil Cubeiru ze Španělska 5:0. V dalších kolech porazil Hobana z Irska 5:0, zvítězil nad Lynchem z Velké Británie 3:0 a čekal na semifinálový zápas s Ramirézem ze Španělska. Na opačné straně rozpisu zvítězil Martin Hermann nad Rusem Poliščukem 5:0, pak následoval střet s Martinézem ze Španělska o postup do semifinále, zde těsně podlehl budoucímu finalistovi 2:3 a zajistil si tak postup do repasáže (postupný střet všech závodníků, kteří soutěžili s finalistou o třetí místo). V souboji s Ramirézem podlehl Sláma 5:0 a také on si tímto zajistil start v repasáži. Martin Hermann v repasáži porazil závodníka Velké Británie Harrise 5:0 a v dalším kole zvítězil nad reprezentantem Kanady Michaudem 4:1 a tímto výkonem si vybojoval první bronzovou medaili v této kategorii. Martin Sláma v repasáži zvítězil nad Kanaďanem Brissetem 4:1 a tím získal druhou bronzovou příčku v této kategorii za reprezentanty Španělska druhým Martinézem a prvním Ramirézem.

s kata Bassai Dai se mi nepodarilo postoupit do finale pres spanela Martineze

Martin Hermann

Další disciplínou, na kterou jsme nastoupili, byla disciplina kata týmů, tzn, že tříčlenná družstva cvičí synchronizovanou sestavu, kde se hodnotí shoda všech členů týmu, přesnost technik a dále pak se hodnotí bunkai – praktické předvedení technik v kata. Český policejní tým ve složení Jiří Faktor, Martin Hermann a Martin Sláma nastoupil v kategorii nad 30 let. Na tento rozhodující zápas jsme soustředili všechny síly, protože jsme chtěli navázat na úspěch z WPFG 2007 v Adelaide (3.místo – kata tým). Nastoupili jsme proti reprezentačnímu policejnímu týmu Kanady ve složení Robin Maheux, Stephan Michaud a Marc Brissett. Náš tým zacvičil kata Empi a bunkai a podle bezprostřední reakce publika a dalších sportovců se zdálo, že se nám vydařila. Kanaďané cvičili kata Sochin, která se jim také podařila zacvičit velice dobře, ale jejich bunkai již nebyla tak praktická a malinko zadrhávala. Hlavní rozhodčí poté vyzval další čtyři kolegy k rozhodnutí a nahoru letělo všech pět červených praporků, což byla barva naší šerpy. Tímto jednoznačným rozhodnutím 5:0 zvítězil kata tým České republiky nad Kanadou.

Můžeme konstatovat, že Světové policejní a hasičské sportovní hry v Belfastu byly pro české karatisty velice vydařené, náš tým zde ve složení Jiří Faktor, Martin Hermann a Martin Sláma vybojoval pro Českou republiku čtyři medaile v karate.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám drželi pěsti a podporovali nás v našem sportovním úsilí.

                                                                                                                             Martin Hermann

11. MČR AKJ Open Fighting

11. Mistrovství ČR v AKJ Open Fighting & hard kata 2012

Jihočeští závodníci triumfovali na prestižní soutěži.

Tento víkend se do Plzně sjelo přes dvěstě soutěžících na 11. Open Fighting a Hard kata – Mistrovství ČR v  Allkampf-Jitsu. Setkali se zde vyznavači Allkampf-Jitsu, Jiu Jitsu, Brazilského Jiu Jitsu, ale také karate Shoto Kan, Shito Ryu, Judo, Valetudo a MMA  z celé České republiky.

Na zápasištích se soutěžilo ve dvou disciplínách. V dopoledních hodinách se konala soutěž kata, kde závodníci ve dvou kolech předváděli povinné sestavy karate stylů Shoto Kan,  Shito Ryu a Allkampf-Jistu dle jejich zaměření, kdy součet bodů určuje pořadí jednotlivců.  V kategorii mistrovských pásů excelovali novohradští karatisté, kteří předvedli precizní sestavy, Petr Zachař obhájil loňské prvenství a Jaromír Švenda vybojoval stříbrnou pozici. Oba potvrdili, že jsou na tuto soutěž opět velice dobře připraveni. V kategorii kata muži nad 34 let mistrovské stupně zvítězil Martin Hermann. V soutěži kata od 16. let do mistrovských stupňů vybojoval bronz Ladislav Bárta z TJ N. Hrady.

Odpoledne patřilo sportovnímu zápasu AKJ Fighting. Tato disciplína je zápasová forma Allkampf-Jitsu, kde proti sobě nastupují dvojice dle věkových a váhových kategorií. Zápas má tři fáze, v první soupeři používají údery a kopy, v druhé se po zachycení soupeře již používají jen podmety, stržení a hody. Ve třetí fázi se snaží bojovníci jeden druhého na zemi znehybnit. Za všechny kvalitní techniky podle pravidel AKJ ČR jsou zápasníkům přičítány body a je určeno pořadí v kategorii.

Jihočeské barvy hájili závodníci ze Sportovního klubu policie ČR České Budějovice. Nejlépe si vedl junior Tomáš Hermann, který neměl ve své kategorii soupeře a tak opět startoval v kategorii muži +95 kg, ve které po tvrdých soubojích zvítězil před domácím závodníkem Edlem z ŠBU Plzeň a Jakubčíkem z VSK BUDO Praha a odvezl si tak titul Mistra ČR AKJ. Stříbrnou medaili vybojoval oddílový kolega Pavel Winkler v kategorii muži -69 kg za Maršíkem z Kobra Kladno, před Tomáškem z Cobra Ryu Strakonice. V kategorii muži – 95 kg po dlouhých a složitých zápasech zvítězil Ladislav Bárta a získal titul Mistra ČR AKJ pro N.Hrady, před druhým Burešem a třetím Novákem z VSK BUDO Praha.

Nyní se naši závodníci připravují na nadcházející Mistrovství ČR juniorů a mládeže v karate, které se bude konat ve dnech 1.- 2. prosince ve sportovní hale v Českých Budějovicích.

                                                                                  trenér  Martin Hermann

Reprezentační tým SKP Č.Budějovice a TJ N.Hrady zleva T.Hermann, Draganov, Švenda, Strnad, Winkler, Zachař a Bárta

Jihočeši mistry ČR v Allkampf-Jitsu

Závodníci SKP Č. Budějovice a TJ N. Hrady vybojovali 23 medailí

     16. Mistrovství České republiky v sebeobranném systému Allkampf Jitsu (dále jen AKJ) se účastnilo přes sto nejlepších závodníků z celé České republiky. Šampionát pořádal AKJ Panthers Sokol Písek.

Závodníci se měli možnost prezentovat v jednotlivých kategoriích jednak podle věkových skupin (žáci, junioři a dospělí), dále podle výše stupně technické vyspělosti v jednotlivých bojových uměních (žákovské a mistrovské stupně technické vyspělosti).

     Soutěž odstartovala v dopoledních hodinách kategorie D0 mladších žáků tzv. „Turnaj bílých pásků“; v té nejmladší bojovníci soutěžili v disciplíně randori. V této prokazovali závodníci svoji technickou zdatnost, kdy ve dvojicích předvedli čtyři sebeobranné techniky, z nichž je jedna proti ozbrojenému útočníkovi a rozhodčí hodnotí rychlost reakce a technické provedení předvedených obran. V této kategorii zvítězila Lenka Novotná, druhé místo získal Jan Novotný a třetí místo obsadil Michal Strnad ml. – všichni z SKP ČB. V kategorii starších žáků vybojoval první místo Kristián Jarolím z SKP ČB, druhé místo získal Libor Kuchař a třetí pozici obsadila Zuzana Růžičková – oba z SKP ČB (oddíl ZŠ Trhové Sviny).

     V kategorii D2 – dívky do 9.kyu zvítězila a získala titul Mistryně ČR Kristýna Maršíková a stříbro si odvezla Veronika Pomijová, v chlapecké kategorii vybojoval druhé místo Miroslav Pudivítr ml. a bronz patří Tomášovi Pudivítrovi (všichni z SKP ČB).

     Starší žáci v kategorii D3 již soutěží ve dvojboji, kdy k disciplíně randori se ještě přičítají body z disciplíny tameshi wari (přerážení umělých desek), ta patří k tradičním prvkům soutěží AKJ a je zároveň divácky nejatraktivnější. V této disciplíně závodníci zvolenou technikou přeráží jednu nebo dvě umělé desky (podle výše technického stupně) o rozměru 30×25 cm předepsané tloušťky, kdy žáci přerážejí desku silnou 1,5 cm, junioři 2 cm, ženy 2,5 cm a muži 3 cm – zde se hodnotí technika přerážení a přesný zásah desky. V dívčí kategorii zvítězila a získala titul Mistryně ČR Andrea Krebsová a stříbrnou medaili vybojovala Barbora Neubauerová, v kategorii chlapců obsadil druhé místo Alex Prokopec a bronzovou příčku získal Zbyněk Líbal (všichni z SKP ČB).

     V juniorských kategoriích již jsou disciplíny tři, přidává se disciplína kata, kdy cvičenec musí bezchybně a se správným nasazením zacvičit sestavu krytů, kopů a úderů v předepsaných postojích a celkové hodnocení vychází z tohoto trojboje. Třetí místo mezi juniory JI2 9.-7.kyu obsadil Ladislav Bárta z TJ karate Nové Hrady. V juniorské kategorii JI1 od 6.kyu zvítězil a získal titul Mistra ČR Tomáš Hermann, v kategorii žen Ž2 zvítězila a získala titul Mistryně ČR Jana Petříková, v kategorii Ž1 vybojovala Klára Havlíčková druhé místo a bronz si odváží Denisa Patricie Bošanská. Mezi muži v kategorii M2 od 6.kyu obhájil loňské prvenství Pavel Winkler, bronzovou medaili v téže kategorii získal René Friedrich. V kategorii muži M3 do 6.kyu zvítězil a vybojoval titul Mistra ČR Miroslav Zeman, mezi muži M1 od 1.kyu obsadil Petr Hnilička třetí místo. V kategorii muži od 34 let vybojoval stříbrnou medaili Michal Strnad a bronz patří Miroslavu Pudivítrovi (všichni z SKP ČB).

     Vrcholnou disciplínou je soutěž družstev, kde musí tříčlenný tým předvést synchronizovanou kata, kde se hodnotí shoda všech členů družstva a zároveň správné technické provedení sestavy, dále synchronizované tameshi wari, kde od jedné minuty členové týmu přeráží umělé desky, které si sami drží a volí techniku, která je hodnocena a vrcholem této disciplíny je embu – obrana jednoho členů družstva proti dvěma útočníkům (další dva členové týmu), zde se hodnotí reálnost a logická návaznost sebeobranných technik předvedeného souboje.Tým mužů z SKP Č.Budějovice ve složení Pavel Winkler, René Friedrich a Ivica Draganov vybojovali druhé místo za Plzeňským týmem před Chomutovským družstvem.

     Jihočeši z SKP Č. Budějovice na tomto šampionátu zúročili náročnou soutěžní přípravu a svými vynikajícími výkony v jednotlivých disciplínách vybojovali titul Mistrů ČR. Druhá skončila ŠBU Plzeň, třetím byl Tiger relax club Chomutov.

                                                                                                                  Martin Hermann

Mezinárodní závody AKJ v Německu

Jihočeši vybojovali  celkem třicet osm medailí

Foto ZDE

Letošní soutěžní sezonu Sebeobranného systému Allkampf-Jitsu (dále jen AKJ) zahájil Mezinárodní závod „Schwaben Cup“, který se konal 2.4.2011 v Bavorském Diedorfu. Na soutěž se sjelo 198 závodníků z Rakouska, České Republiky, Švýcarska a pořádající Spolkové republiky Německo.  Českou republiku zde reprezentovali pouze Jihočeši z oddílů Bojových umění Sportovního klubu policie České Budějovice  a TJ Karate Nové Hrady.

Bojovníci ze čtyř zemí se zde utkali v pěti disciplínách, a to v disciplíně kata AKJ, kata karate, kata družstev, randori a tameshi wari. Soutěžící byli rozděleni do jednotlivých kategorií jednak podle věkových skupin (žáci, junioři a dospělí) a  dále podle výše stupně technické vyspělosti v jednotlivých bojových uměních (žákovské a mistrovské stupně technické vyspělosti).

Samotná soutěž odstartovala v dopoledních hodinách disciplínami kata, kdy cvičenec musí bezchybně a se správným nasazením zacvičit sestavu krytů, kopů a úderů v předepsaných postojích. Jihočechům se v disciplínách kata dařilo, v kata AKJ zvítězili Blanka Vítovcová (kategorie Ž1) z SKP ČB a Tomáš Hermann (Ji) z TJ NH, 2. místo vybojovali Zbyněk Vítovec (M1), Martin Hermann ml. (M2), 3. místo získali Dagmar Veselková (Ž2), Petr Hnilička (M1), Miroslav Pudivítr (M2) a Jiří Tuček (Ji) z SKP ČB. Závod pokračoval disciplínou kata karate, ve které vybojovali 1. místo Magda Pelechová (Ž1) a T. Hermann (Ji) z TJ NH a P. Hnilička (M1) z SKP ČB, 2. místo získali Ondřej Podhora (Ji1) a Ladislav Bárta (Ji) z TJ NH.

V soutěži kata družstev musí tříčlenný tým předvést synchoronizovanou kata, kde se hodnotí shoda všech členů družstva a zároveň správné technické provedení sestavy. Tuto kategorii Jihočeši zcela ovládli, když v juniorské kategorii zvítězil novohradský tým ve složení D. Bošanská, T. Hermann a L. Bárta a mezi dospělými zvítězil tým SKP ČB ve složení  B. Vítovcová,  M.Pelechová a Z. Vítovec.

Odpoledne patřilo tradiční disciplíně AKJ randori. V této prokazovali soutěžící svoji  technickou zdatnost, kdy ve dvojicích předvedli pět sebeobranných technik, z nichž dvě jsou proti ozbrojenému útočníkovi a rozhodčí hodnotí rychlost reakce a technické provedení předvedených obran. Zde se podařilo zvítězit B. Vítovcové (Ž1), D. Veselkové (Ž2), Renému Friedrichovi (M2) z SKP ČB a T. Hermannovi (Ji) z TJ NH. 2. místo získali M. Pelechová, O. Podhora z TJ NH, Klára Havlíčková (Ž2), Adam Baran (žáci), M. Pudivítr (M2), 3. místo obsadili Denisa Patricie Bošanská (Jy), Z. Vítovec (M1) z SKP ČB a L. Bárta (Ji) z TJ NH.

Disciplína tameshi wari (přerážení dřevěných desek) patří k tradičním prvkům soutěží AKJ a je zároveň divácky nejatraktivnější. V této disciplíně závodníci zvolenou technikou přeráží jednu nebo dvě dřevěné desky (podle výše technického stupně) o rozměru 30×30 cm předepsané tloušťky, kdy žáci přerážejí desku silnou 1,5 cm, junioři 2 cm, ženy 2,5 cm a muži 3 cm – hodnotí se technika přerážení a přesný zásah desky. Zde bylo možno shlédnout i mistrovské lety přes deset na zemi ležících cvičenců a přesný zásah kopem do desky. V této disciplině zvítězili B. Vítovcová (Ž1), Z. Vítovec (M1), R. Friedrich (M2) z SKP ČB, 2. místo vybojovali M.Pelechová (Ž1) z TJ NH, K. Havlíčková (Ž2), M.Hermann (M1), M. Pudivítr (M2), 3. místo obsadili D. Veselková (Ž2), J. Tuček (Ji), P. Hnilička (M1) za SKP ČB a T. Hermann (Ji1) z TJ HN.

Jihočeši v tomto závodě dokázali zúročit svoji náročnou přípravu a svými vynikajícími výkony v jednotlivých disciplínách prokázali, že v AKJ patří mezi evropskou špičku. Soutěž byla také zatěžkávací zkouškou, která prověřila naše reprezentanty před nadcházejícím Mistrovstvím ČR v AKJ, které se bude konat 21.5. v Chomutově.