Závodní disciplíny

Pravidla a typy soutěží AKJ

Allkampf-Jitsu má dvě základní sportovní soutěže – klasickou technickou soutěž a volný boj – Fighting. Hlavní filosofií pořádání soutěží je dát žákům motivaci do celoročního tréninku.

Technická soutěž se skládá ze tří disciplín – Kata, Randori a Tameshi-wari a respektuje hlavní filozofii AKJ, kterou je universálnost. Závodník musí absolvovat všechny tři disciplíny, aby byl hodnocen. V soutěži družstev se provádí navíc disciplína Embu. Tato soutěž rozvíjí technickou dokonalost, vnitřní sílu, spolupráci s partnerem a odolnost úderových ploch.

Soutěž ve volném boji – Fighting je sportovní zápas, který trvá 2 x 2 minuty a používají se v něm údery, kopy, hody, porazy, páčení, škrcení, bojuje se ve stoje i na zemi. Tato soutěž rozvíjí použitelnost naučených technik, přizpůsobivost stylu boje soupeře a zlepšuje odolnost proti stresovým situacím.

Malá četnost soutěží zajišťuje, že se AKJ nestane sportovním stylem. Technická soutěž je organizována pouze jedenkrát ročně formou Mistrovství ČR a jednou za čtyři roky jako Mistrovství Evropy. Volný boj Fighting je organizován pouze jedenkrát ročně na mezinárodní úrovni.

Randori

Každý závodník si z bezpečnostních důvodů vybírá partnera k předvedení technik sám. Technický stupeň a pohlaví partnerů je libovolný. Závodník předvede celkem čtyři techniky; po jejich předvedení provedou rozhodčí bodové ohodnocení. Požadovány jsou čtyři techniky, kdy jedna z nich musí být proti zbrani. Techniky musí být ze systému J. Beck, propojovací a závěrečné techniky jsou volné. Pohybové provedení musí být technicky správné a razantní, musí být v souladu se zněním paragrafu Nutná obrana.

KATA/Kombinace

Kata nebo kombinace může být libovolně zvolena ze systému Jacob Beck, výběr není omezen technickou vyspělostí závodníka. Musí být provedena jako boj, tzn. tak, aby bylo vidět patřičné nasazení a precizní provedení. Dýchání, rytmus a směry pohledů musí být v souladu s technikami.

 .???????

Tameshi-wari

V této disciplíně si každý závodník zvolí techniku přerážení sám. K přeražení desky má závodník jen jeden pokus. Dospělí a junioři přerážejí desky dvě, starší děti jednu. K přerážení se používají desky ze smrkového nebo borového dřeva o rozměru 30 x 30 cm. Desky jsou přidělovány rozhodčím. Obtížnost prováděné techniky, výška, vzdálenost nebo volně držená deska zvyšují bodový základ. Tloušťka desek – muži a senioři 3 cm, junioři a ženy 2,5cm, juniorky 2cm, děti 1cm.

Embu

Družstvo skládající se ze tří závodníků předvede volný boj dvou útočníků proti jednomu obránci, který musí trvat jednu minutu (tolerance je +- 10s). Použité techniky mohou být libovolné, ale celý boj musí obsahovat alespoň sedm technik AKJ. Provedení boje musí být reálné, boj může obsahovat i akrobatické prvky, ty ale musí respektovat realitu provedení.

Fighting

Pravidla zápasu jsou velice přísná a samotný boj trvá čtyři minuty s minutovou přestávkou uprostřed zápasu v seniorské kategorii, tři s minutovou přestávkou uprostřed zápasu v kategorii dorostenců a juniorů. Závodníci spolu bojují v první fázi zápasu podobně jako v karate, jsou povoleny kontrolované kopy a údery od pasu výš, další fáze boje umožňuje zachytit soupeře a provést podmet či přehoz; třetí fáze zápasu probíhá na zemi, kde je třeba soupeře znehybnit po dobu 20 sekund nebo do vzdání se soupeře. Využívá se tedy veliké škály technik sebeobranného systému AKJ, které však nesmí odporovat přísným pravidlům. Závodník musí být připraven všestranně a tak není možné se zaměřit pouze na jednu ze tří fází boje, které musí během utkání proběhnout. Je zakázáno jakékoliv kontaktování obličeje a hrdla, za menší přestupky proti pravidlům zápasu rozhodčí udělují trestné body, za větší nastává diskvalifikace. Soutěžící mají chrániče rukou, nártů, zubů, suspenzory a u žen a dívek jsou předepsány chrániče prsou.