Zakladatel stylu AKJ

JAKOB BECK

 

10. Dan Allkampf-Jitsu

10. Dan Jiu-Jitsu

9. Dan Taekwon-do

8. Dan Bo-Jitsu

7. Dan Budo Do

3. Dan Judo

Narodil se 31.9.1931 ve městě Obrovac u Bačka Palanky v Jugoslávii. Po strastiplné dvouleté cestě, která začala v roce 1944 v Jugoslávii jako útěk před Rudou armádou, cestoval v koloně 350 vozů přes Rakousko do Československa, odtud zpět do Maďarska a po útěku ze zajateckého tábora dorazil v roce 1946 do Německa do města Burgau.

V 17 letech se začal učit Judo a v roce 1964 se setkal s mistrem Jae Hwa Kwon – 7. Dan, u kterého se učil Tae-kwon-do; to se také později učil u generála Choi Hong Hi – 9. Dan. Patnáct let se učil toto korejské bojové umění, současně dojížděl k velmistru Robertu Doblerovi – 10. Dan, který působil jako vrchní komisař státní policie ve Švýcarsku a pod jehož vedením se učil Jiu-Jitsu. Vedle těchto bojových umění se zdokonaloval také v Bo-Jitsu, Aikido a Karate, která se učil u neméně známých učitelů.

Takto získané bohaté zkušenosti v bojových uměních ho přivedly k myšlence spojit nejúčinnější techniky z těchto bojových umění v jeden vysoce efektivní systém sebeobrany. Vyňal pouze základy a principy technik, ty přizpůsobil svému záměru a vytvořil tak v roce 1968 nový bojový styl, který nazval Allkampf-Jitsu.

První škola byla založena v Jettingenu, druhá v Augsburgu a pak se systém šířil i za hranice Německa do Itálie na Sicílii, Rakouska, Maďarska, Jugoslávie, Řecka, Turecka, Anglie, do Afriky – Keni a naposled v roce 1991 do tehdejšího Československa. Všechny školy v celé Evropě sdružuje organizace European Budo Center, která provozuje v současné doběv Německu 223 škol a v ostatních zemích 39 škol. V celé organizaci je registrováno přes 13 500 žáků, z nich je 428 držiteli mistrovských stupňů. Tato organizace rozšiřuje také Bo-Jitsu a Tae-kwon-do – ITF a pořádá dvakrát do roka mistrovské soutěže v Tae-kwon-do a jedenkrát do roka v Allkampf-Jitsu. European Budo Center napomáhá technicky při zakládání a vedení nových škol a mezinárodně sjednocuje vyučovaný systém. Organizace přísně zachovává přenos informací pouze přes trenéry, kteří musí respektovat dále tato pravidla.

V Německu využívá systém Allkampf-Jitsu ke svému výcviku již přes 20 let bayernská policie; její členové musí absolvovat minimálně 26 hodin výcviku za rok. V Rakousku využívají Allkampf-Jitsu pro svůj výcvik speciální jednotky armády pod vedením majora Norberta Pelzla – 5. Dan.