Znaky AKJ

ZEN (All) – Vše

Tento znak znázorňuje cvičenci všezahrnující prvky a principy ostatních bojových umění a přítomnost základních principů ve všech technikách a jednání, zároveň znázorňuje prázdnotu jako vyjádření stále nového učení a přijímání nových poznatků a udržení si mysli začátečníka. Připomíná životní postoj aktivního konání a přímočarého úsilí, zdůrazňuje praktické ovládnutí reality a odmítání jakékoliv formy útěku od reality.

SEN (kampf) – boj

Tento znak stále připomíná cvičenci vnější stránku bojových umění a jejich původní účel, proč byly vytvořeny. Znázorňuje zaměření stylu na reálnou sebeobranu, pěstování bojového ducha. Připomíná, že naše cvičení je stálý boj se sebou samým.

JUTSU (Jitsu) – umění, technika

Znak znázorňuje příslušnost k Jutsu, Jitsu školám, přiklánějícím se spíše k praktickému využití technik a vlastnímu boji, než k filozofickému pojetí životní cesty.