Zkoušky Allkampf-jitsu 11.6.2017

Dne 11.6.2017 se konaly zkoušky na stupně technické vyspělosti v Allkampf-Jitsu v Chomutově.

1. Dan získali:

Jaroslav Horský, Michal Stolička, Ivica Draganov, René Friedrich, Miroslav Pudivítr z SKP České Budějovice, Tomáš Hermann z TJ Karate Nové Hrady a Martin Trnka z Tiger relax club Chomutov.

Pavel Winkler složil zkoušku na 1. Kyu a Jitka Kubečková a Filip Tauber na 9. Kyu všichni z SKP České Budějovice.

Gratulujeme všem!!!!

Mistrovství Evropy AKJ 2016

Mistrovství Evropy v Allkampf-Jitsu

2016

Soutěž podporuje Jihočeský kraj

sobota, 15. října 2016.

Sportovní hala Jihočeské univerzity, Na Sádkách 2, České Budějovice

V sobotu 15.10.2016 se ve sportovní hale Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích konalo Mistrovství Evropy v sebeobranném systému Allkampf-Jitsu. Jednalo se o mimořádnou sportovní událost, která se v Českých Budějovicích konala poprvé. Účastnilo se jí 227 závodníků z reprezentačních výběrů z 35 oddílů a škol Allkampf-Jitsu, ale také Jiu Jitsu, Karate a Taekwon Do, ze Spolkové republiky Německo, Polska, Rakouska, Ukrajiny, Makedonie a také z většiny klubů Allkampf-Jitsu z České republiky. Šampionát pořádal Sportovní klub policie České Budějovice pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a byl součástí kampaně „Jižní Čechy olympijské“.

Allkampf-Jitsu je moderní bojové umění využívající propracované asijské techniky boje, které vytvořil koncem 60. let minulého století v Německu pan Jakob Beck. Je to sebeobranný systém, který využívá údery, kopy, úhyby těla, házení a páčení, boj ve stoje a na zemi k odražení jakéhokoliv útoku za účelem ochránění zdraví nebo majetku obránce. Lze jej zařadit do rodiny novodobých evropských škol Ju Jitsu, které vznikaly v polovině minulého století. Allkampf-Jitsu se oproti jiným školám Ju Jutsu ale přizpůsobuje potřebám sebeobrany dnešní doby, a to jak v profesní, tak veřejné sféře.
Soutěžilo se ve třech disciplinách – kata, randori a tameshi wari, kdy se body dosažené v jednotlivých disciplinách sčítají a konečný součet nakonec určí pořadí jednotlivců. V disciplině kata jsou předváděny sestavy, jež znázorňují boj proti imaginárním útočníkům a závodník je musí zacvičit co nejpřesněji. V randori obránce provádí čtyři sebeobranné techniky, z nichž jedna je proti ozbrojenému útočníkovi a hodnotí se zde rychlost reakce obránce a také provedení sebeobranných technik. Tameshi wari patří k tradičním prvků Allkampf-Jitsu a je divácky velice atraktivní disciplínou. Jedná se o přerážení plastových desek, které jsou rozlišeny barevně a také se liší pevností (pro dětské kategorie žlutá, tato představuje 1,5 cm dřeva, zelená pro juniorky – 2 cm, hnědá pro juniory a ženy a nejtěžší černá 3 cm), hodnotí se zde technika přerážení a přesný zásah desky. Vrcholem soutěže je pak soutěž tříčlenných týmů, kdy se kromě synchronizovaných kata a tameshi wari soutěží v boji – embu. Zde se jedná o obranu jednoho z členů týmu proti dvěma útočníkům – dalším členům týmu. V této náročné disciplíně se hodnotí zejména reálnost a logická návaznost jednotlivých sebeobranných technik. Početné pole startujících bylo rozděleno do jednotlivých kategorií podle stáří a získaného stupně technické vyspělosti soutěžících (barevné pásky na kimonu) od dětí až po dospělé závodníky.

Samotná soutěž začala slavnostním nástupem všech účastníků, ředitel soutěže Martin Hermann zde přivítal závodníky i diváky a závodníkům popřál mnoho štěstí ve sportovním klání, dále pak promluvili čestní hosté: předseda SKP Č. Budějovice Ing. Jiří Fencl, viceprezident European Budo Center a zástupce mistra Jakoba Becka Wielfried Schlichting, prezident Deutsche Allkampf Union Frietz Kosak a prezident Allkampf-Jitsu ČR a hlavní rozhodčí soutěže Ing. Martin Matouš. Poté se sportovní halou rozezvučel nádherný hlas operní pěvkyně Petry Kubíkové, která zazpívala Českou státní hymnu a v němčině hymnu Evropské unie. Celé klání nastartovali kategorie mladších žáků a starších žáků, kteří závodí rovněž pouze v disciplině randori a dále pokračovalo soutěží starších žáků, kteří již soutěží ve dvojboji – randori a tameshi wari. Odpoledne pak soutěžili junioři a juniorky a dospělí závodníci. Divácky nejatraktivnější disciplínou byla soutěž týmů, které se zúčastnilo celkem 18 týmů ze všech zúčastněných škol. Všichni závodníci včetně 150 dětí předvedli skvělé sportovní výkony a zaslouží velikou pochvalu za to, že celý rok pod vedením svých trenérů pilně trénovali.

V celkovém hodnocení zvítězila česká reprezentace před reprezentací Německa a Makedonie.

Úspěchy našich nejlepších závodníků:

1.místo a titul Mistra Evropy v Alllakmpf-Jitsu vybojovali:

Jakub Veselka v kategorii Mladší žáci (7-10 let) od 6. Kyu, SKP Č. Budějovice
Michaela Kuchařová v kategorii Starší žákyně (11-13 let) od 6. Kyu SKP Č. Budějovice oddíl ZŠ T. Sviny
Karolína Bittová v kategorii Starší žákyně (11-13 let) 8.-7. Kyu SKP Č. Budějovice
Jan Bydžovský v kategorii Starší žáci (11-13 let) od 6. Kyu SKP Č. Budějovice
Libor Kuchař v kategorii Junioři (14-17 let) od 6. Kyu SKP Č. Budějovice oddíl ZŠ T. Sviny
Alice Anderlová v kategorii Juniorky (14-17 let) od 6. Kyu, Karate Boršov nad Vltavou
Blanka Bušková v kategorii Juniorky (14-17 let) 8.-7. Kyu, SKP Č. Budějovice oddíl ZŠ T. Sviny
Pavel Winkler v kategorii muži (+18 let) 5.-1. Kyu SKP Č. Budějovice
Družstvo E2 – junioři SKP Č. Budějovice oddíl Trhové Sviny Michaela a Libor Kuchařovi a Barbora Neubauerová
Družstvo E3 – žáci SKP Č. Budějovice – Andrea Krebsová, Michal Strnad a Jakub Veselka

2. místo získali:

Ondřej Pancíř v kategorii Starší žáci 8.- 7 . Kyu, SKP Č. Budějovice oddíl ZŠ T. Sviny
Andrea Krebsová v kategorii Starší žákyně (11-13 let) od 6. Kyu SKP Č. Budějovice
Michal Strnad v kategorii Starší žáci (11-13 let) od 6. Kyu SKP Č. Budějovice
Jaroslav Horský v kategorii muži (+18 let) 5.-1. Kyu SKP Č. Budějovice
Miroslav Zeman v kategorii muži (+40 let) 5.-1.. Kyu SKP Č. Budějovice
Michal Strnad v kategorii muži (+40 let) od 1. Dan, SKP Č. Budějovice
Jana Klacková v kategorii ženy (+18 let) 8.- 7 . Kyu, SKP Č. Budějovice
Družstvo E3 – žáci SKP Č. Budějovice Markéta a Ladislav Doubkovi a Stanislav Svoboda

3.místo obsadili:

Markéta Doubková v kategorii Starší žákyně (11-13 let) 8.-7. Kyu, SKP Č. Budějovice
Barbora Neubauerová v kategorii Juniorky (14-17 let) od 6. Kyu, SKP Č. Budějovice
Bronislav Němec v kategorii muži (+40 let) 8.-7. Kyu, Karate Nové Hrady
Matěj Šípek v kategorii muži (+18 let) 8.-7. Kyu, SKP Č. Budějovice
Družstvo E2 junioři SKP Č.Budějovice oddíl Trhové Sviny Blanka Bušková, Ondřej Pancíř a Pavel Pour

Veliké díky patří všem sponzorům, kteří poskytli finanční, nebo materiální pomoc, bez které by nebylo možné tuto velkou sportovní událost v Českých Budějovicích zorganizovat. Touto cestou bychom Vám chtěli poděkovat.

Ing. Martin Hermann
předseda oddílu Sebeobrana AKJ
Sportovní klub policie České Budějovice

Závodníci SKP Č. Budějovice potřetí zvítězili na soutěži v Německu

Druhou polovinu soutěžní sezony sebeobranného systému Allkampf-Jitsu zahájilo Mezinárodní mistrovství Německa, které se konalo 11. října 2014 v Bavorském Untermeitingenu. Na soutěž se sjelo 120 závodníků z Rakouska, České Republiky a pořádající Spolkové republiky Německo. Českou republiku zde reprezentovaly kluby z Plzně, Mostu a Jihočeši z oddílů bojových umění z Milevska, Písku a Sportovního klubu policie z Českých Budějovic.

 

Foto2_AKJSRN2014Soutěž v bojovém umění Allkampf-Jitsu se skládá ze třech disciplin – kata, randori a tameshi wari, kdy se body dosažené v jednotlivých disciplinách sčítají a konečný součet nakonec určí pořadí jednotlivců. V disciplině kata jsou předváděny sestavy, jež znázorňují boj proti imaginárním útočníkům a závodník je musí zacvičit co nejpřesněji. V randori obránce provádí pět sebeobranných technik, z nichž jedna je proti ozbrojenému útočníkovi a hodnotí se zde rychlost reakce obránce a také provedení sebeobranných technik. Tameshi wari patří k tradičním prvků Allkampf-Jitsu a je divácky nejatraktivnější disciplinou. Jedná se o přerážení dřevěných, u dětí a juniorů plastových desek, které jsou rozlišeny barevně a také se liší pevností (pro dětské kategorie žlutá, tato představuje 1,5 cm dřeva, zelená pro juniory – 2 cm).

Pro dospělé závodníky byly připraveny dřevěné desky o rozměru 30×30 cm od tloušťky 2,5 cm pro ženy a 3 cm pro muže, hodnotí se technika přerážení a přesný zásah desky. Vrcholem soutěže je pak další disciplína – soutěž tříčlenných týmů, kdy cvičí synchronizované kata a synchronizovaně přeráží desky – tameshi wari. V této náročné disciplině se hodnotí zejména reálnost a logická návaznost jednotlivých sebeobranných technik a samozřejmě souhra všech členů týmu.

Foto1_AKJSRN2014

nahoře zleva: Friedrich,Kuchař,Horský,Hermann,Winkler,Jarolím a Draganov, dole zleva Králíček,Pudivítr M.,Kuchařová,Krebsová,Neubauerová,Vondrysková a Pudivítr

Soutěžící byli rozděleni do jednotlivých kategorií jednak podle věkových skupin (žáci, junioři a dospělí) a dále podle výše stupně technické vyspělosti v jednotlivýchbojových uměních (žákovské a mistrovské stupně technické vyspělosti). Oproti soutěžím na domácím zápasišti, kde se začíná od nejmladších závodníků s nejnižšími technickými stupni, v Německu startuje závod od nejvyššího technického stupně Dan. Závodníkům SKP České Budějovice se hned od začátku dařilo, když v kategorii muži A/S zvítězil Martin Hermann. V kategorii muži A v disciplíně kata získal 3. místo Jaroslav Horský. V kategorii muži B zvítězil Pavel Winkler. V juniorské kategorii JW1 vybojovala 2. místo Barbora Neubauerová a v kategorii junioři JM 2 obsadil 2. místo Libor Kuchař. V kategorii K2A mladší žákyně od 5. kyu zvítězila Andrea Krebsová. V kategorii K2B mladších žáků do 7. kyu nastala na vedoucí pozici patová situace, když Miroslav a Tomáš Pudivítrovi měli úplnou shodu bodů. Z rozstřelu bratrů o vítězství v této kategorii vyšel nakonec jako vítěz Miroslav a Tomáš získal 2. místo. V silně obsazené kategorii K3A starší žáci a žákyně do 7. kyu zvítězila Michaela Kuchařová. V kategorii K3A starší žáci od 6. kyu získal 3. místo v disciplíně kata Kristián Jarolím. V soutěži družstev zvítězil díky skvěle zacvičené kata a synchronizovanému přerážení tým SKP České Budějovice ve složení René Friedrich, Pavel Winkler a Jaroslav Horský. Celkově pak v soutěži klubů zvítězil Sportovní klub policie České Budějovice ziskem 117 bodů před Kampfsportschule Kinzel (101 bodů) a domácím klubem SV Untermeitingen (82 bodů). SKP Č. Budějovice se již potřetí podařilo obhájit v zahraničí prvenství mezi kluby Allkampf Jitsu.

 Martin Hermann

Předseda oddílu Sebeobrana AKJ SKP ČB

SKP potřetí v řadě obhájil titul Mistra republiky v Allkampf-jitsu

SkupinaV sobotu 17.5.2014 se v městské sportovní hale ve Strakonicích konalo 18. Mistrovství ČR v sebeobranném systému Allkampf-Jitsu, na které se sjelo 120 závodníků ze všech škol AKJ z České republiky. Pořadatelé připravili pro závodníky krásně vyzdobenou sportovní halu, ve které byly umístěny tři tatami – zápasiště, na kterých po celý den probíhaly jednotlivé discipliny soutěže.

Skupina 2Soutěž v bojovém umění Allkampf-Jitsu se skládá ze třech disciplin – kata, randori a tameshi wari, kdy se body dosažené v jednotlivých disciplinách sčítají a konečný součet nakonec určí pořadí jednotlivců. V disciplině kata jsou předváděny sestavy, jež znázorňují boj proti imaginárním útočníkům a závodník je musí zacvičit co nejpřesněji. V randori obránce provádí čtyři sebeobranné techniky, z nichž jedna je proti ozbrojenému útočníkovi a hodnotí se zde rychlost reakce obránce a také provedení sebeobranných technik. Tameshi wari patří k tradičním prvků Allkampf-Jitsu a je divácky nejatraktivnější disciplinou. Jedná se o přerážení plastových desek, které jsou rozlišeny barevně a také se liší pevností (pro dětské kategorie žlutá, tato představuje 1,5 cm dřeva, zelená pro juniorky – 2 cm, hnědá 2,5 cm pro juniory a ženy a nejtěžší černá 3 cm pro muže), hodnotí se technika přerážení a přesný zásah desky.

Samotná soutěž začala slavnostním nástupem všech účastníků, ředitel soutěže Pavel Varnuška zde přivítal závodníky i diváky a závodníkům popřál mnoho štěstí ve sportovním klání, dále pak přivítal účastníky soutěže prezident Allkampf-Jitsu ČR a hlavní rozhodčí soutěže Martin Matouš. Poté se sportovní halou rozezvučela Česká státní hymna.

poharyPočetné pole startujících bylo rozděleno do jednotlivých kategorií podle stáří a získaného stupně technické vyspělosti soutěžících (barevné pásky na kimonu) od dětí až po dospělé závodníky. Celé klání nastartoval tzv. „Turnaj bílých pásků“, ve kterém soutěžili nejmladší bojovníci v disciplině randori. Tohoto turnaje se mohou zúčastnit děti již od 5-ti let, které nemají získaný stupeň technické vyspělosti (barevný pásek na kimonu). Dále se pokračovalo soutěží mladších žáků, kteří závodí rovněž pouze v disciplině randori a starších žáků, kteří již soutěží ve dvojboji – randori a tameschi wari. Soutěže se zúčastnilo více jak 70 malých bojovníků a lze říci, že všichni předvedli skvělé sportovní výkony a zaslouží velikou pochvalu za to, že celý rok pod vedením svých trenérů pilně trénovali. V kategorii D0a zvítězil Daniel Rošek, v kategorii D0b zvítězila Nikola Rošková a v kategorii D1a obsadil třetí místo Pavel Pour všichni z SKP ČB oddíl Trhové Sviny. V kategorii chlapci D2 vybojoval druhé místo Jan Janouch a třetí místo obsadil Denis Čerkl oba z SKP ČB. V kategorii dívky D2b zvítězila Tereza Vondrysková a třetí místo získala Tereza Morongová obě z SKP ČB. Kategorii chlapci D3a1 zcela ovládli závodníci SKP ČB, třetí místo získal Jakub Veselka, druhé Jan Novotný a zvítězil Miroslav Pudivítr ml. V kategorii chlapci D3a2 obsadil třetí místo Kristián Jarolím. V kategorii dívky D3b zvítězila Andrea Krebsová (SKP ČB) a druhé místo vybojovala v kvalitní konkurenci Michaela Kuchařová. V juniorské kategorii JI2 zvítězil Libor Kuchař, oba sourozenci jsou z SKP ČB – oddíl T.Sviny.

AndyTWOdpoledne soutěž dále pokračovala soubojem juniorů, juniorek, dospělých závodníků a soutěží družstev. Zde byly k vidění vynikající sportovní výkony, a to zejména v divácky atraktivních disciplinách tameshi wari a randori. V kategorii junioři JI1b zvítězil Tomáš Hermann z TJ karate Nové Hrady. V kategorii juniorek JY2 zvítězila Patricie Reisnerová a v kategorii JY1 vybojovala druhé místo Barbora Neubauerová obě z SKP ČB. V kategorii Ž2 ženy získala třetí místo Markéta Rundová z SKP ČB. Kategorii muži M2 opět ovládli závodníci SKP ČB zvítězil René Friedrich před druhým Pavlem Winklerem a na třetím Jaroslavem Horským. V kategorii S1 master muži nad 34 let, zvítězil Zbyněk Vítovec z SKP ČB. Vrcholem soutěže byla soutěž tříčlenných týmů, kdy se kromě synchronizovaných kata a tameshi wari, soutěží v boji – embu. Zde se jedná o obranu jednoho z členů týmu proti dvěma útočníkům – dalším členům týmu. V této náročné disciplině se hodnotí zejména reálnost a logická návaznost jednotlivých sebeobranných technik. V soutěži družstev v kategorii E1 zvítězil tým SKP ČB ve složení René Friedrich, Pavel Winkler a Jaroslav Horský. Tento tým po náročné přípravě zvládl skvěle za hlasitého povzbuzování z řad publika všechny tři soutěžní discipliny.

TWDruzDíky výborným výkonům všech našich závodníků jsme zvítězili v soutěži jednotlivých bojových škol a Oddíl Sebeobrany Sportovního klubu policie České Budějovice se tak stal již potřetí v řadě za sebou nejúspěšnější školou sebeobranného systému Allkampf – Jitsu v České republice.

Veliké díky patří všem trenérům, kteří se podíleli na přípravě našich závodníků na tuto důležitou soutěž a samozřejmě také rodičům, kteří naše závodníky podporují. V současné době se naši závodníci připravují na otevřené Mistrovství Německa, které se bude konat na podzim v Bavorsku.

Martin Hermann

trenér SKP ČB a TJ N.Hrady

12. Mistrovství ČR v AKJ Open Fighting & hard kata 2013

Jihočeští závodníci triumfovali na prestižní soutěži.

021120139174Tento víkend se do Plzně sjelo sto šedesát soutěžících z Německa a České republiky na 12. Open Fighting a Hard kata – Mistrovství ČR v Sebeobranném systému Allkampf-Jitsu. Setkali se zde vyznavači sebeobranných systémů Allkampf-Jitsu, Jiu Jitsu, Brazilského Jiu Jitsu, ale také karate Shoto Kan, Shito Ryu, Judo, Valetudo a MMA  z celé České republiky.

Na zápasištích se soutěžilo v disciplínách sebeobranného systému Allkampf-Jitsu. V dopoledních hodinách se konala soutěž Hard kata, kde závodníci ve dvou kolechDSCF4493 předváděli povinné sestavy karate stylů Shoto Kan a  Goju Ryu, dále pak sebeobrany Allkampf-Jistu a korejského bojového umění Taekwon Do, dle jejich zaměření, kdy součet bodů určuje pořadí jednotlivců.  V žákovské kategorii do 12 let získala druhé místo Lenka Přibylová a třetí pozici v téže kategorii obsadil Kristián Jarolím (oba z SKP ČB). Další žákovské kategorii do 16 let vybojoval třetí místo Martin Peka (SKP ČB) V disciplíně kata muži do technického stupně 1.kyu zvítězil s vysokým bodovým náskokem Pavel Winkler (SKP ČB). V soutěži kata muži nad 34 let mistrovské stupně zvítězil Martin Hermann (trenér SKP ČB a TJ N. Hrady).

021120139186Odpoledne patřilo sportovnímu zápasu AKJ Fighting. Tato disciplína je zápasová forma Allkampf-Jitsu, kde proti sobě nastupují dvojice dle věkových a váhových kategorií. Zápas má tři fáze, v první soupeři používají údery a kopy, v druhé se po zachycení soupeře již používají jen podmety, stržení a hody. Ve třetí fázi se snaží bojovníci jeden druhého na zemi znehybnit. Za všechny kvalitní techniky podle pravidel AKJ ČR jsou zápasníkům přičítány body a je určeno pořadí v kategorii.

Jihočeské barvy hájil pouze jeden bojovník junior Tomáš Hermann (TJ Nové Hrady) v kategorii nad 85 kg ve které zvítězil, když ve finále porazil soupeře z AKJ Blatná.

Nyní se naši závodníci připravují na nadcházející Národní seminář, který se bude konat 23.11.2013 opět v Plzni a také na zkoušky stupňů technické vyspělosti, které jsou součástí semináře Allkampf-Jitsu ČR.

trenér Martin Hermann

ůZavodni tym SKP C.Budejovice z leva Slama,Neubaerova,Pribylova,Winkler,Jarolim,Peka,Hermann. V kateorii muzi kata nad 34 let zvitezil Martin Hermann pred Martinem Slamou z SKP C.Budejovice a Jurgenem Lohingem z Nemecka Tomas Hermann zvitezil v kategorii juniori nad 85 kg. IMAG0157 IMAG0151 IMAG0147(1)

 

X