8. Krajský přebor mládeže v Allkampf-Jitsu 2019 v Českých Budějovicích

V sobotu 27. listopadu 2021 se na Krajský přebor mládeže v Allkampf-Jitsu (dále jen AKJ) do Českých Budějovic přijeli nejmladší závodníci z osmi oddílů a škol AKJ. Postupový závod na MČR pořádal oddíl TJ karate Nové Hrady a konal v areálu Sportovního klubu policie v České Budějovice. Tento areál nabízí možnosti pro soutěže v úpolových sportech. Na přebor se přihlásilo osmdesát čtyři závodníků z ŠBU Most, ŠBU AKJ Plzeň, AKJ Pumy Lázně Toušeň, AKJ Panthers Sokol Písek, BeBrave Academy AKJ Vodňany, SKP České Budějovice, Sebeobrana AKJ na ZŠ v Trhových Svinech a pořádající oddíl TJ karate Nové Hrady.

 Z důvodu vládních nařízení se při zahájení soutěže nekonal tradiční slavnostní nástup všech účastníků a uvítacích projevů hostů, také počet doprovodu závodníků byl omezen a soutěž se musela obejít bez diváků. Dalším opatřením byl netradiční způsob soutěže v jednotlivých soutěžních kategoriích, které se ihned po dokončení všech disciplín vyhlásilo na daném zápasišti a účastníci celé kategorie se po vyhlášení medailstů opouštěli tělocvičnu.

Pole startujících bylo rozděleno do jednotlivých kategorií podle stáří a získaného stupně technické vyspělosti soutěžících Kyu (barevné pásky na kimonu) od dětí až po juniory do patnácti let věku. Celé klání nastartoval tzv. „Turnaj bílých pásků“, ve kterém soutěžili nejmladší bojovníci v disciplině randori. Tohoto turnaje se mohou zúčastnit děti již od 5-ti let, které nemají získaný stupeň technické vyspělosti (barevný pásek na kimonu). Dále se pokračovalo soutěží mladších žáků, kteří závodí rovněž pouze v disciplině randori a starších žáků, kteří již soutěží ve dvojboji – randori a tameschi wari. Soutěž i přes některá omezení měla pěkný průběh a lze říci, že všichni předvedli skvělé sportovní výkony a zaslouží velikou pochvalu za to, že celý rok (mimo nucené přestávky, kdy byla sportoviště uzavřena a jsme nemohli cvičit) pod vedením svých trenérů pilně trénovali. 

Blahopřeji všem medailistům k zisku cenných kovů, všem závodníkům za vzornou reprezentaci a děkuji rodičům za podporu všech soutěžících. Děkuji skvělému organizačnímu týmu a rozhodčím, bez kterých by se soutěž samozřejmě nedala pořádat.

Veliké díky patří všem našim sponzorům, bez kterých by nebylo možné tuto sportovní událost zorganizovat. Významnou pomoc poskytl Jihočeský kraj v podobě grantu na podporu 9. Krajského přeboru v AKJ. Soutěž podpořilo věcnými dary pro nejlepší závodníky Jihočeské letiště, pan Martin Houser Elektroinstalace a firma Petrášek Potisk textilu.

Ing. Martin Hermann
ředitel soutěže

24. Mistrovství ČR v Sebeobraně Allkampf-Jitsu

SKP České Budějovice získali titul vícemistrů ČR

V sobotu 5. 6. 2021 se v Tiger Fight Clubu v Chomutově konalo 24. Mistrovství ČR v sebeobranném systému Allkampf-Jitsu. Republikový šampionát byl první soutěží po dlouhé coronavirové pauze a zúčastnila se ho stovka závodníku z klubů AKJ z České republiky. Pořadatelé organizovali tuto soutěž za zvýšených hygienických opatření, proto vždy soutěžila pouze skupina závodníků z jednotlivých kategorií, ihned byly vyhodnoceny výsledky těchto závodníků a nastupoval další závodní tým. Veliká náročnost časového harmonogramu spojeného s celkovou logistikou soutěže byla velmi dobře zorganizována a tak se turnaj velice vydařil a vše se obešlo bez zbytečných průtahů. 

Soutěž v bojovém umění Allkampf-Jitsu se skládá ze třech disciplin – kata, randori a tameshi wari, kdy se body dosažené v jednotlivých disciplinách sčítají a konečný součet nakonec určí pořadí jednotlivců. V disciplině kata jsou předváděny sestavy, jež znázorňují boj proti imaginárním útočníkům a závodník je musí zacvičit co nejpřesněji. V randori obránce provádí čtyři sebeobranné techniky, z nichž jedna je proti ozbrojenému útočníkovi a hodnotí se zde rychlost reakce obránce a také provedení sebeobranných technik. Tameshi wari patří k tradičním prvků Allkampf-Jitsu a je divácky nejatraktivnější disciplinou. Jedná se o přerážení plastových desek, které jsou rozlišeny barevně a také se liší pevností (pro dětské kategorie žlutá, tato představuje 1,5 cm dřeva, zelená pro juniorky – 2 cm, hnědá pro juniory a ženy a nejtěžší černá 3 cm). U této discipliny se hodnotí technika přerážení a přesný zásah desky. Vrcholem soutěže je pak soutěž tříčlenných týmů, kdy se kromě synchronizovaných kata a tameshi wari, soutěží v boji – embu. Zde se jedná o obranu jednoho z členů týmu proti dvěma útočníkům – dalším členům týmu. V této náročné disciplině se hodnotí zejména reálnost a logická návaznost jednotlivých sebeobranných technik. 

V kategorii mladší žáci Mži5 obsadil druhé místo Patrik Morong (TJ N. Hrady). V kategorii mladší žáci Mži2 obsadil pěkné čtvrté místo Ondřej Morong (TJ N. Hrady). V kategorii mladší žákyně Mžy obsadila třetí místo Blanka Leitbegová (SKP Č. Budějovice). V kategorii starší žákyně Sžy1 zvítězila Nikola Morongová (TJ N. Hrady) a v téže kategorii obsadila druhé místo Eliška Dvořáková (SKP Č. Budějovice). V kategorii starší žáci Sži1 obsadil pěkné čtvrté místo Josef Filipčík (SKP Č. Budějovice). 

Odpoledne soutěž dále pokračovala soubojem juniorů, juniorek, dospělých závodníků a soutěží družstev. Zde byly k vidění vynikající sportovní výkony, a to zejména v divácky atraktivních disciplinách tameshi wari a randori. Jsme velice rádi, že se naši závodníci ve velice tvrdé konkurenci neztratili. V kategorii juniorek JY1 zvítězila a titul Mistryně ČR v AKJ získala Andrea Krebsová. V kategorii junioři Ji1 vítězil a titul Mistra ČR v AKJ vybojoval v silné konkurenci Michal Strnad ml. (oba z SKP Č. Budějovice), druhé místo získal v téže kategorii Marek Houser (TJ N.Hrady) a třetí místo v této kategorii obsadil Jakub Veselka (SKP Č.Budějovice), pěkné čtvrté místo v této kategorii získal Tomáš Balko (TJ N.Hrady). V kategorii juniorky JY2 obsadila třetí místo Šárka Tisoňová (SKP Č. Budějovice). V kategorii ženy Ž1 zvítězila a titul Mistryně ČR v AKJ získala Michaela Kuchařová, druhé místo obsadila Blanka Bušková (obě z SKP Č. Budějovice). V kategorii muži M2 zvítězil a titul Mistra ČR v AKJ vybojoval Libor Kuchař, druhé místo získal Pavel Pour a bronzovou příčku obsadil Ondřej Pancíř (všichni z SKP Č. Budějovice). V kategorii muži M1 získal třetí místo Jaroslav Horský a pěkné čtvrté místo obsadil Ivica Draganov. V kategorii muži MS1 vybojoval druhé místo Martin Hermann a třetí pozici v této kategorii obsadil Michal Strnad (všichni z SKP Č. Budějovice). 

V soutěži tříčlenných družstev zvítězil a získal titul Mistrů ČR v AKJ tým ve složení Andrea Krebsová, Michal Strnad a Jakub Veselka. Druhé místo v této kategorii vybojoval tým ve složení Michaela Kuchařová, Libor Kuchař a Pavel Pour (všichni z SKP Č. Budějovice).

Díky pěkným výkonům všech našich závodníků jsme vybojovali stříbrnou pozici za domácím Tiger Fight Club Chomutov před třetí Školou bojových umění Most. Na pěkné čtvrté pozici skončil klub TJ Karate Nové Hrady.

Veliké díky patří všem soutěžícím a trenérům za to, že se v tak krátkém čase připravili na tuto soutěž a rovněž i rodičům našich nejmenších závodníků za podporu. 

Ing. Martin Hermann
ředitel soutěže

nahoře z leva Kuchař, Bušková, Šenkýř, Kuchařová, Veselka, Strnad ml., Krebsová
uprostřed z leva Pour, Pancíř, Horský, Hermann, Strnad, Draganov, dole Strnadová

2. kolo Národního poháru mládeže v AKJ (E-turnaj)

Deset medailí získali členové Sebeobrany AKJ z SKP ČB

15. května 2021 se konal E-turnaj 2. kolo Národního poháru mládeže v Allkampf-Jitsu. Forma E-turnaje byla zvolena z důvodu vládních omezení Covid-19. Jednalo se o postupový závod na 24. Mistrovství ČR v AKJ, který pořádal oddíl Sebeobrany AKJ ŠBU Most. 

Na přebor se přihlásilo rekordních 111 závodníků ze Školy bojových umění Most, Tiger Fight club Chomutov, Perun Gym Most, Samurai Fight club Shin karate Chodov, AKJ Škola Bojových umění Plzeň, AKJ Haciman Lázně Toušeň, AKJ SKP České Budějovice, Sebeobrana AKJ na ZŠ v Trhových Svinech a TJ karate Nové Hrady

Naši závodníci z oddílu Sebeobrany AKJ SKP ČB se v početném startovním poli rozhodně neztratili, když v kategorii mladší žákyně D0a zvítězila Karolína Machutková, mezi juniorkami zvítězila Andrea Krebsová, stříbro v kategorii mladší žákyně D0a vybojovala Anežka Dvořáková, další stříbrnou medaili přidala v kategorii mladší žákyně D4a Blanka Leitbegová a třetí stříbro získal pro naše barvy mezi juniory Jakub Veselka. V kategorii juniorek vybojovala bronzovou medaili Blanka Bušková, další bronz přidal junior Michal Strnad, tomu se podařilo také vybojovat zlatou medaili v E-turnaji kata karate mezi ČR a SRN, třetí bronzovou medaili získal v kategorii starší žáci Stanislav Radouch, v kategorii mladší žáci získal bronzovou medaili Patrik Belujský a v kategorii starších žákyň obsadila bronzovou příčku Tereza Natálie Strnadová a šestou bronzovou medaili pro naše barvy získala v kategorii mladší žákyně Kristýna Vyhlídková

Samotná soutěž proběhla 15. 5. 2021, kdy jednotliví závodníci cvičili určené sestavy (kata, kombinace, kihon) a prováděli přerážecí techniky dle propozic, cvičení natočili na video a pak zaslali pořadateli E-turnaje elektronicky. Ve dnech 16. – 7. 5. 2021 byla provedena administrace zaslaných videozáznamů, kdy tyto roztřídili pořadatelé – zapisovatelé do jednotlivých kategorií a dále pak komise rozhodčích AKJ ČR provedla vyhodnocení a stanovila pořadí jednotlivých závodníků. Ceny jednotlivým medailistům v daných kategoriích byly zaslány poštou, nebo předány osobně za dodržení hygienických opatření.

Vzhledem k tomu, že soutěž nebylo možno v současné době organizovat klasickou kontaktní formou a bylo nutné vybrat závodníky, kteří budou v letošním roce reprezentovat Jihočeský kraj na 24. Mistrovství ČR v Allkampf-Jitsu 5. 6. 2021 v Chomutově, byla zvolena tato forma E-turnaje. Ze strany rodičů i dětí jsme zaznamenali velice kladné ohlasy na tuto naši aktivitu, protože dle jejich vyjádření jim tréninky a soutěže velmi chybí. 

Vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií bylo zveřejněno na FB a Web stránkách Českého svazu Allkampf-Jitsu, SKP AKJ České Budějovice. 

Ing. Martin Hermann
ředitel soutěže

Medailisté SKP ČB Národním poháru v AKJ z leva S. Radouch, M. Strnad, B. Leitbegová. T. N. Strnadová, P. Belujský a B. Bušková.
V NP v AKJ, zvítězila v juniorkách Andrea Krebsová, stříbro mezi juniory vybojoval Michal Veselka a bronz Michal Strnad, ten zvítězil v E-turnaji karate kata ČR – SRN.

V NP v AKJ zvítězila mladší žákyně Karolína Machutková a stříbro vybojovala Anežka Dvořáková (vpravo).
V NP v AKJ obsadila třetí místo Kristýna Vyhlídková (vlevo).

Zemřel zakladatel AKJ Jakob Beck

Vážení přátelé,

se smutkem v srdci Vám oznamuji, že včera 2. 4. 2021 zemřel zakladatel Allkampf-Jitsu mistr Jakob Beck (10. Dan)

S mistrem Jakobem Beckem odešla celá etapa Allkampf-Jitsu, které pro nás vymyslel a předal nám jej. Byl velkou osobností a byl nám nejen učitelem, ale i přítelem.

Martin Matouš
prezident Allkampf-Jitsu Česká republika

1. kolo Národního poháru mládeže v AKJ (E-turnaj)

V sobotu 27. března 2021 se konal E-turnaj 1. kolo Národního poháru mládeže v Allkampf-Jitsu. Forma E-turnaje byla zvolena z důvodu vládních omezení Covid-19. Jednalo se o postupový závod na Mistrovství ČR v AKJ, který pořádal oddíl Sebeobrany AKJ, SKP České Budějovice.

Na turnaj se přihlásilo rekordních 122 závodníků ze Tiger Fight club Chomutov, Školy bojových umění Most, Samurai Fight club Shin karate Chodov, AKJ Škola Bojových umění Plzeň, AKJ Haciman Lázně Toušeň, Sebeobrana AKJ na ZŠ v Trhových Svinech, TJ karate Nové Hrady a z pořádajícího oddílu Sebeobrany AKJ SKP České Budějovice.

Samotná soutěž proběhla 27. 3. 2021, kdy jednotliví závodníci cvičili určené sestavy a prováděli údery a kopy na lapu dle propozic, cvičení natočili na video a pak zaslali pořadateli E-turnaje elektronicky. Ve dnech 29. 3.- 7. 4. 2021 byla provedena administrace zaslaných videozáznamů, kdy tyto roztřídili pořadatelé – zapisovatelé do jednotlivých kategorií a dále pak komise rozhodčích AKJ ČR provedla vyhodnocení a stanovila pořadí jednotlivých závodníků (viz. výsledková listina). Ceny jednotlivým medailistům v daných kategoriích byly zaslány poštou.

Oddíl Sebeobrany AKJ SKP České Budějovice s největším bodovým ziskem zvítězil před druhým Tiger Fight Clubem Chomutov a třetím v pořadí oddílem TJ karate Nové Hrady.

Vzhledem k tomu, že soutěž nebylo možno v současné době organizovat klasickou kontaktní formou a bylo nutné vybrat závodníky, kteří budou v letošním roce reprezentovat na 24. Mistrovství ČR v Allkampf-Jitsu, byla zvolena tato forma E-turnaje. Ze strany rodičů i dětí jsme zaznamenali velice kladné ohlasy na tuto naši aktivitu, protože dle jejich vyjádření jim tréninky a soutěže velmi chybí.

Ing. Martin Hermann
ředitel soutěže

6. Krajský přebor mládeže v Allkampf-Jitsu 2019 v Českých Budějovicích

V sobotu 23. listopadu 2019 na Krajský přebor mládeže v Allkampf-Jitsu (dále jen AKJ) do Českých Budějovic přijeli nejmladší závodníci ze sedmi oddílů a škol AKJ. Postupový závod na MČR pořádal oddíl TJ karate Nové Hrady a konal v areálu Sportovního klubu policie v České Budějovice. Tento areál nabízí možnosti pro soutěže v úpolových sportech. Na přebor se nakonec dostavilo devadesát pět závodníků z AKJ Panthers Sokol Písek, AKJ Pumy Lázně Toušeň, AKJ Vodňany, Škola bojových umění Most, SKP České Budějovice, Sebeobrana AKJ na ZŠ v Trhových Svinech a pořádající oddíl TJ karate Nové Hrady.

Samotná soutěž začala slavnostním nástupem všech účastníků, kde ředitel soutěže Ing. Martin Hermann přivítal závodníky i diváky, představil jednotlivé rozhodčí a závodníkům popřál mnoho štěstí ve sportovním klání, dále pak promluvil viceprezident Allkampf-Jitsu ČR a hlavní rozhodčí soutěže Ing. Pavel Hirsch. 

Přes devadesát startujících bylo rozděleno do jednotlivých kategorií podle stáří a získaného stupně technické vyspělosti soutěžících Kyu (barevné pásky na kimonu) od dětí až po juniory do patnácti let věku. Celé klání nastartovali nejmladší bojovníci v disciplině randori. Tohoto turnaje se mohou zúčastnit děti již od 5-ti let, které nemají získaný stupeň technické vyspělosti (barevný pásek na kimonu). Dále se pokračovalo soutěží mladších žáků, kteří závodí rovněž pouze v disciplině randori a starších žáků, kteří již soutěží ve dvojboji – randori a tameschi wari. Soutěže se zúčastnilo přes devadesát malých bojovníků a lze říci, že všichni předvedli skvělé sportovní výkony a zaslouží velikou pochvalu za to, že celý rok pod vedením svých trenérů pilně trénovali. 

Na konci soutěže proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých kategoriích, byli vyhlášeni Přeborníci Jihočeského kraje v Allkampf-jitsu a určeni postupující závodníci na 24. Mistrovství ČR v Allkampf-Jitsu, které se bude konat 16.5.2020 v Domažlicích.

Veliké díky patří všem našim sponzorům, bez kterých by nebylo možné tuto sportovní událost zorganizovat. Významnou pomoc poskytl Jihočeský kraj v podobě grantu na podporu 6. Krajského přeboru v AKJ. Soutěž podpořilo také věcnými dary pro nejlepší závodníky Jihočeské letiště.

Ing. Martin Hermann
ředitel soutěže