Historie a současnost

V Českých Budějovicích se sebeobranný systém Allkampf-Jitsu (dále jen AKJ) začal trénovat v roce 1992. První oddíl vznikl pod záštitou Fitness centra Pouzar, kde ho vyučoval Radek Bárta. V roce 1993 převzal zbytky oddílu Martin Hermann a oddíl zahájil činnost pod hlavičkou Městské policie v Českých Budějovicích, kde Martin Hermann působil jako odborný referent výcviku sebeobrany. V roce 1994 byl oddíl převeden pod Sportovní klub policie České Budějovice a do roku 2008 byl spolu s oddílem karate JKA součástí Oddílu bojových umění. Začátkem roku 2009 se Oddíl bojových umění rozdělil na oddíly „Karate JKA“ a „Sebeobrana AKJ“. V současné době má oddíl „Sebeobrana AKJ“ více jak 120 členů všech věkových kategorií a zaměřuje se především na práci s dětmi do 15 let, kterých je v oddíle téměř devadesát.

Jednotlivé tréninky jsou rozděleny podle náročnosti a jsou vedeny individuálně dle fyzických a technických možností každého jedince, a to v oddílech „D“ – děti a mládež do 15. let, „T“ – děti a mládež do 15. let v Základní škole v Trhových Svinech, dále pak v oddílech „C“ – nábor a začátečníci, „B“ – cvičenci od 9. – 7.kyu a oddíl „A“ – cvičenci od 6. kyu výše. Právě v posledně jmenovaném se školí noví trenéři, kteří pak pomáhají trénovat především děti a mládež. Každý nový zájemce začíná pod vedení zkušených trenérů cvičit od nejjednodušších úderů, kopů, krytů, postojů a pádů a postupně si osvojuje stále náročnější obranné techniky. Široká škála těchto obranných technik umožňuje buď pouhé odražení útoku krytem, hodem nebo pákou. Je-li to nevyhnutelné, následuje po tomto odklonění útoku tvrdá úderová nebo lámací technika. Allkampf-Jitsu využívá pákových a znehybňovacích technik, které při napadení fyzicky silnější osobou tuto převahu eliminují a proto je tento systém ideální pro výcvik sebeobrany dětí, mládeže a žen.  Součástí tréninků je také nácvik modelových situací, které mohou vzniknout při kontaktu s útočníkem a při kterých se vytváří návyky pro použití té nejvhodnější obrany pro danou situaci. Cvičenci se naučí, jakým způsobem se zachovat, jak se krýt, jak odrazit první útok agresora při napadení, jak uniknout z ohrožení a především jak se preventivně nebezpečnému prostředí vyhýbat.

Každý cvičenec našeho oddílu má možnost vybrat si takové obranné techniky, které nejvíce vyhovují jeho psychickým a fyzickým schopnostem, někteří trénují, protože chtějí zvýšit svoji fyzickou kondici, naučit se bránit v případě napadení nebo si zlepšit psychiku a více si věřit v krizových situacích, jiní se zabývají sportovní formou Allkampf-Jitsu a pravidelně se zúčastňují sportovních soutěží v České republice a v celé Evropě.